Innovate

לחדש זה להינתק מן העבר על מנת לשפר את האנושות

אני שואב השראה מלימוד התורה, התלמוד, כתבי הקבלה ואצל נביאי התנ"ך. אני מחשיב כל בן/בת אדם כמקור השראה ואני מנסה ללמוד מכול אחת ואחד ללא הבחנת גיל, תרבות או לאום.

ביוגרפיה
צור איתי קשר